Artykuły
Opublikowano: ST 2008/11/41-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada subsydiarności a prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Problematyka niniejszego artykułu dotyczy wpływu zasady subsydiarności na proces stosowania prawa pomocy społecznej oraz treść i zakres prawa do świadczeń tej pomocy, w tym tzw. świadczeń obligatoryjnych. Ustalenie, czy stypizowanie przesłanek nabycia prawa do świadczeń pomocy społecznej wyłącza stosowanie zasady subsydiarności wyrażonej w art. 2 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ma fundamentalne znaczenie nie tylko z punktu widzenia obowiązku organów pomocy społecznej udzielenia wsparcia potrzebującym, ale również pozycji prawnej beneficjentów pomocy społecznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?