Artykuły
Opublikowano: EPS 2020/5/20-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada solidarności i jej rola w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

W obecnych czasach wzrastających potrzeb związanych z zagrożeniem COVID-19 szczególnie aktualne staje się pytanie o rzeczywistą i pożądaną rolę Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych. Co prawda ochrona zdrowia zgodnie z art. 168 TFUE należy do kategorii kompetencji wspierających, koordynujących i uzupełniających, jednak zgodnie z ust. 1 ak. 2 tego artykułu działanie Unii obejmuje również zwalczanie epidemii, a traktaty unijne wielokrotnie nawiązują do solidarności, także w przypadkach różnego rodzaju zagrożeń. Na tym tle warto się zastanowić nad znaczeniem niekiedy przywoływanej, lecz rzadko interpretowanej zasady solidarności, jak również nad jej przełożeniem na faktyczne działania. W kontekście aktualnej sytuacji możliwym do wykorzystania instrumentem egzemplifikującym zasadę solidarności jest Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?