Kurcz Bartłomiej, Zasada solidarności a usuwanie skutków bezprawnej pomocy państwa na przykładzie sprawy CELF

Artykuły
Opublikowano: EPS 2008/10/29-34
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada solidarności a usuwanie skutków bezprawnej pomocy państwa na przykładzie sprawy CELF

Artykuł 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (dalej jako TWE lub Traktat) stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX