Giętkowski Radosław, Zasada osobistej odpowiedzialności karnej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/5/73-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zasada osobistej odpowiedzialności karnej

Odpowiedzialność karna, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, polega na wykonywaniu jakiegokolwiek środka reakcji karnej, orzeczonego w odpowiedzi na czyn zabroniony (w niniejszym opracowaniu pominięta zostanie jednak problematyka odpowiedzialności karnej przewidzianej w prawie wykroczeń). Powinna ona mieć charakter osobisty, a więc winien ją ponieść sprawca czynu zabronionego - sprawca, w stosunku do którego orzeczono dany środek reakcji karnej. Osobisty charakter owej odpowiedzialności nie wyklucza jednak możliwości odczuwania przez osoby trzecie, zwłaszcza najbliższe, wykonywania środka reakcji karnej wobec sprawcy. W stosunku do tych osób są to wszakże dolegliwości niezamierzone, stanowiące uboczne skutki odpowiedzialności karnej . Z uwagi na funkcjonowanie każdego człowieka w ramach różnego rodzaju więzi społecznych, w zasadzie dolegliwości tych, niestety, nie da się całkowicie uniknąć. Można tylko (i jednocześnie powinno się) dążyć do ich jak najdalszej minimalizacji.

Zasada...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access