Chciuk Klaudia, Zarys rozwoju uregulowania przestępstwa oszustwa pospolitego w polskim ustawodawstwie karnym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/12/35-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zarys rozwoju uregulowania przestępstwa oszustwa pospolitego w polskim ustawodawstwie karnym

Przestępstwa przeciwko mieniu stanowią we współczesnych kodeksach karnych bardzo ważny dział, którego funkcja polega na ochronie własności oraz stosunków społecznych, wynikających z prawa własności i praw majątkowych . Rozwój gospodarczy przyczynił się do wzrostu znaczenia przestępstw przeciwko mieniu, szczególnie przestępstwa oszustwa uregulowanego w art. 286 obowiązującego kodeksu karnego.

Oszustwo pospolite, zwane też klasycznym, jako czyn penalizowany przez polską ustawę karną ma bogatą historię w polskim ustawodawstwie (pozaborczym), bowiem definiowane było jako czyn zabroniony już w międzywojennym ustawodawstwie, tj. od rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 11.07.1932 r. – Kodeks karny , poprzez ustawę z 19.04.1969 r. – Kodeks karny wraz z nowelizacjami , skończywszy na aktualnej ustawie z 6.06.1997 r. – Kodeks karny .

1.Przestępstwo oszustwa pospolitego w ujęciu kodeksu karnego z 1932 r. oraz kodeksu karnego z 1969 r.

Art. 264 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z 11.07.1932 r. – Kodeks karny określał przestępstwo oszustwa jako czyn, polegający na uzyskaniu dla...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX