Michalak Arkadiusz, Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2013/8/37-43
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji

Wiele spośród czynów nieuczciwej konkurencji może być popełnionych przez zaniechanie. Dla praktyki stosowania prawa istotne jest ustalenie, jak sądy oceniają zaniechanie jako źródło czynu nieuczciwej konkurencji i czy nie dochodzi w tym przypadku do swoistej dyskryminacji zaniechania jako zdarzenia prawnego rodzącego odpowiedzialność za czyn nieuczciwej konkurencji. W celu odpowiedzi na to pytanie należy przeanalizować nie tylko dostępne orzecznictwo, lecz także dokonać odpowiedniej analizy prawnie relewantnego zaniechania w świetle teorii prawa deliktów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX