Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/10/23-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres podmiotowy ustawy o Karcie Polaka

1. Wstęp. W latach 2016–2017 dokonano pierwszych znaczących nowelizacji ustawy o Karcie Polaka . Natomiast w zeszłym roku minęło 10 lat od jej wejścia w życie. Obie te okoliczności, moim zdaniem, uzasadniały ponowne zainteresowanie się instytucją Karty Polaka. Jednak bezpośrednią inspiracją do napisania niniejszego artykułu były dwie ze wspomnianych wyżej nowelizacje ustawy, które ograniczyły i tak już wówczas wąski zakres podmiotowy Karty. To właśnie analiza zakresu podmiotowego ustawy o Karcie Polaka jest tematem niniejszego artykułu, który w swojej pierwotnej wersji kończył się kilkoma postulatami de lege ferenda, w tym jednym najdalej idącym (uznanym za autora za mało prawdopodobny), to jest wezwaniem do powrócenia do koncepcji pełnego „otwarcia geograficznego” ustawy. Zgodnie z jej art. 2 ust. 2, w pierwotnym brzmieniu ustawy, obowiązującym do 13.07.2019 r., o Kartę Polaka ubiegać się mogli jedynie obywatele piętnastu państw wskazanych enumeratywnie w tym przepisie . Były to...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?