Lubiszewski Maciej, Zakres obowiązywania przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego implikacje dla mechanizmu self-cleaning

Artykuły
Opublikowano: FK 2019/4/52-59
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres obowiązywania przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego implikacje dla mechanizmu self-cleaning

Obok klasycznych już podziałów przesłanek wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przesłanki obligatoryjne i fakultatywne oraz bezwzględne i względne, autor proponuje wprowadzenie podziału przesłanek na uniwersalne i indywidualne. Podział ten jest przeprowadzony w oparciu o kryterium zakresu obowiązywania poszczególnych przesłanek. Skutki zastosowania niektórych z nich ograniczone są do konkretnego postępowania, natomiast inne kształtują sytuację wykonawcy we wszystkich postępowaniach prowadzonych przez jakiegokolwiek zamawiającego. Jak się okazuje, rozpoznanie tej cechy przesłanki odgrywa ważną rolę w ustaleniu zakresu zastosowania mechanizmu samooczyszczenia (ang. self-cleaning).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX