Zakres materiałów przekazywanych do sądu z aktem oskarżenia - OpenLEX

Najman Beata, Zakres materiałów przekazywanych do sądu z aktem oskarżenia

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2016/2/76-89
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres materiałów przekazywanych do sądu z aktem oskarżenia

Streszczenie

Autorka z aprobatą odnosi się do wprowadzenia wymogu selekcji materiału dowodowego zebranego w postępowaniu przygotowawczym, przekazywanego wraz z aktem oskarżenia do sądu. Stwierdza ponadto, że wprowadzone nowości legislacyjne w zakresie kompletowanych akt przez organy ścigania przyczynią się do realizacji kontradyktoryjnych założeń nowelizacji polskiej procedury karnej oraz usprawnienia i ułatwienia pracy organom procesowym. Postuluje ponadto o wprowadzenie dla sądu uprawnienia wglądu, w uzasadnionych przypadkach, w nieprzekazane materiały postępowania przygotowawczego z uwagi na wciąż funkcjonującą zasadę prawdy materialnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX