Zakres dowodu z dokumentu w świetle art. 243(2) k.p.c. - OpenLEX

Tacij Przemysław, Zakres dowodu z dokumentu w świetle art. 243(2) k.p.c.

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/4/48-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakres dowodu z dokumentu w świetle art. 243(2) k.p.c.

Słowa kluczowe: dowód, dokument, dowód z dokumentu, teza dowodowa, wniosek dowodowy, dowód z urzędu

1.Uwagi wstępne

Artykuł 2432 Kodeksu postępowania cywilnego został wprowadzony nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. Na podstawie tego przepisu dokumenty znajdujące się w aktach sprawy lub do nich dołączone stanowią dowody bez wydawania odrębnego postanowienia. Dopiero w sytuacji, kiedy sąd uznaje, że dany dokument powinien podlegać pominięciu, wydaje w tym przedmiocie postanowienie (art. 2432 w zw. z art. 2352 k.p.c.), nazywane negatywnym postanowieniem dowodowym .

W rezultacie ustawodawca co do zasady zwolnił sąd z obowiązku wydawania tzw. pozytywnych postanowień dowodowych , tj. postanowień dopuszczających dowód z oznaczeniem faktów (okoliczności faktycznych) , które mają nim zostać wykazane. Takie postanowienia wskazują zakres okoliczności i środków dowodowych, które będą przedmiotem rozważań, a tym samym określają kierunek postępowania. Są kluczowe dla zapewnienia, że strona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX