Zakaz zmiany miejsca pobytu jako element kary ograniczenia wolności - OpenLEX

Olszewski Artur Tomasz, Zakaz zmiany miejsca pobytu jako element kary ograniczenia wolności

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/12/82-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakaz zmiany miejsca pobytu jako element kary ograniczenia wolności

Kara ograniczenia wolności, w zamierzeniu twórców kodeksu karnego, miała być nie tylko sankcją karną pośrednią między karą pozbawienia wolności a grzywną, lecz również - a może przede wszystkim - alternatywą dla krótkoterminowych kar pozbawienia wolności oraz dla kary grzywny w sytuacjach, w których ich orzeczenie byłoby niemożliwe lub niecelowe . Jak wskazują przedstawiciele doktryny, dolegliwość kary ograniczenia wolności nie wynika z samego obowiązku pracy, lecz raczej z dodatkowych obowiązków i ograniczeń nakładanych na skazanego przez sąd .

Niezależnie od orzeczonej wobec skazanego postaci tej kary, sąd, zgodnie z art. 34 § 2 oraz art. 36 § 1 i 2 k.k., może na skazanego nałożyć dwie kategorie obowiązków oraz zakazów. Do pierwszej należą obowiązki określone w art. 34 § 2 pkt 1-3k.k., zgodnie z którym skazany w czasie odbywania kary: 1) nie może bez zgody sądu zmieniać stałego miejsca pobytu; 2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd; 3) ma obowiązek udzielania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX