Filipiak Patryk, Zakaz egzekucji z majątku dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym według projektu zmiany ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw

Artykuły
Opublikowano: PPH 2023/8/48-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zakaz egzekucji z majątku dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym według projektu zmiany ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw

Artykuł obejmuje syntetyczne przedstawienie natury oraz funkcji czasowego zakazu egzekucji obowiązującego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, a następnie gruntowne omówienie przepisów dyrektywy 2019/1023 w sprawie restrukturyzacji zapobiegawczej dotyczących wstrzymania indywidualnych czynności egzekucyjnych oraz, co stanowi najważniejszą część artykułu, przedstawienie sposobu wdrożenia tej części dyrektywy do polskiego porządku prawnego, z uwagami krytycznymi na tle aktualnego stanu prawnego. Autor oparł się przy tym na projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw w wersji z 2.08.2023 r. W odniesieniu do aktualnego stanu prawnego, najważniejsze zmiany objęły ujednolicenie systemu zakazu egzekucji, którego przepisy będą obowiązywały we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych oraz co do istoty w postępowaniu upadłościowym, a także wprowadzenie ograniczenia czasowego w zakazie egzekucji, z bazowym okresem ochrony trwającym 4 miesiące w postępowaniach zapobiegawczych oraz 12 miesięcy w postępowaniu sanacyjnym. Zdaniem autora przepisy dyrektywy zostały wdrożone zasadniczo poprawnie, przy czym polski ustawodawca nie skorzystał z kilku fakultatywnych opcji implementacji, które oferuje dyrektywa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX