Chojna-Duch Elżbieta, Zagadnienia długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne

Artykuły
Opublikowano: ST 2008/11/5-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zagadnienia długu jednostek samorządu terytorialnego - nowe propozycje prawne

Obecny stan zobowiązań całego sektora finansów publicznych, jak i podsektora jednostek samorządu terytorialnego należy ocenić jako niezagrażający ich sytuacji finansowej, a wielkość długu publicznego za bezpieczną. W "Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2009-11" założono, że w 2008 roku relacja PDP do PKB wyniesie 44,2%, a w 2011 roku obniży się do 41,9%, a zatem będzie się znajdowała poniżej założonego w projekcie ustawy o finansach publicznych progu 47%. W tym czasie dług podsektora samorządowego będzie się zwiększał - z 31,1 mld zł w 2007 roku do 40,3 mld zł w 2011 roku przed konsolidacją. Dlatego też w projektowany system prawny wmontowano, opisane w artykule, mechanizmy i konstrukcje prawne, mające na celu wzmocnienie kontroli zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zniesienie ograniczeń wiążących obecnie te jednostki, dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwoju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX