Babczuk Arkadiusz, Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/9/5-16
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadłużenie spółek komunalnych w Polsce. Próba oceny skali i zróżnicowania regionalnego

W celu wykonywania swoich zadań jednostki samorządu terytorialnego tworzą różnego rodzaju jednostki organizacyjne. Jedną z ich form mogą być spółki prawa handlowego. Zadłużenie tych spółek nie podlega wprawdzie ograniczeniom ustawowym, jednak może istotnie rzutować na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego. Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań skali zadłużenia spółek komunalnych w Polsce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX