Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Czudec Adam, Kata Ryszard, Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2013/5/5-20
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Zadłużenie a sytuacja ekonomiczna i ryzyko finansowe jednostek samorządu terytorialnego

Opracowanie podejmuje próbę określenia powiązań między zadłużeniem jednostek samorządu terytorialnego a stanem ich dochodów i zdolnością do wykonywania zadań o charakterze inwestycyjnym. Autorzy odpowiadają na pytanie o przyczyny przesądzające o wysokim i ciągle rosnącym zadłużeniu niektórych samorządów, wyjaśniając przy tym istotę powiązań między zadłużeniem a innymi wskaźnikami charakteryzującymi sytuację finansową samorządów. Celem prowadzonych przez nich analiz jest także ocena ryzyka finansowego jednostek samorządowych poprzez powiązanie ich zadłużenia z samodzielnością finansową.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX