Zadatek a roszczenie ex contractu - OpenLEX

Zagrobelny Krzysztof, Zadatek a roszczenie ex contractu

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/7-8/62-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadatek a roszczenie ex contractu

W wielu obszarach obrotu cywilnoprawnego (np. w obrocie nieruchomościami) upowszechnił się zwyczaj zawierania umów z klauzulą zadatku. Sprawiają to te jego właściwości, które nie dość, że pozwalają wierzycielowi wcześniej uzyskać przynajmniej część świadczenia, mimo że on sam jeszcze nie świadczył, to w istotny sposób upraszczają rozliczenia na wypadek niewykonania zobowiązania. Zauważa się przy tym, że zadatek w znaczącym stopniu stymuluje dłużnika do świadczenia . Kodeks cywilny poświęca zadatkowi jeden przepis, art. 394; zaskakuje jednak skala problemów, jakie powstają przy jego stosowaniu, poczynając od spraw podstawowych, do których trzeba zaliczyć ustalenie charakteru uprawnień wierzyciela na tle regulacji odpowiedzialności kontraktowej, aż po kwestie szczegółowe, związane np. z wysokością zadatku . Nie dziwi więc, że zagadnienia związane z zadatkiem pojawiają się także w orzecznictwie sądowym, współtworząc sposób rozumienia art. 394k.c. Można przypuszczać, że ważną rolę odegra...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX