Kolasiński Marek Krzysztof, Zadania notariusza w zakresie ochrony konsumentów w obrocie deweloperskim

Artykuły
Opublikowano: NPN 2019/2/51-66
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zadania notariusza w zakresie ochrony konsumentów w obrocie deweloperskim

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się bardzo liczne postanowienia dotyczące działalności deweloperskiej. Mimo to wiele spośród nich jest regularnie umieszczanych we wzorach umów deweloperskich, stanowiących załączniki do prospektów informacyjnych, oraz w samych umowach deweloperskich. Uznanie za abuzywną określonej klauzuli może doprowadzić do powstania po stronie przedsiębiorców bardzo poważnych szkód, a samo funkcjonowanie antykonsumenckich postanowień we wskazanych dokumentach stwarza ryzyko poniesienia uszczerbku przez konsumentów. Udział notariuszy w obrocie deweloperskim jest bardzo istotny, a do podstawowych funkcji przypisywanych notariatowi należy ochrona słabszych stron czynności. Warto zatem zbadać zadania, które rejenci powinni spełniać na wskazanej płaszczyźnie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX