Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn - OpenLEX

Janicki Tomasz, Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/6/6-8
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zachowanie prawa do ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn należy do tej grupy podatków, które w codziennej praktyce występują dość rzadko. Niewątpliwie wynika to z faktu, że ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn – dalej jako u.p.s.d., reguluje następstwa prawne nieodpłatnego nabycia rzeczy i praw majątkowych na skutek czyjejś śmierci lub dokonania jednej ze wskazanych w art. 1 ustawy czynności prawnej . Nie oznacza to jednak, że obciążenia podatkowe związane z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn nie są znaczne . W efekcie od 2007 r. zaobserwować można tendencję do ograniczenia opodatkowania osób nabywających nieodpłatnie rzeczy lub prawa majątkowe od członków najbliższej rodziny . Jedną z najpopularniejszych w praktyce, bo dotyczącą nie tylko osób najbliższych, ale również znajdującą zastosowanie w przypadku nabycia przez osoby niespokrewnione czy nawet niespowinowacone, jest tzw. ulga mieszkaniowa, określona w art. 16u.p.s.d. Nabycie prawa do tej ulgi uzależnione...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX