Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w trybie art. 33d-33g ordynacji podatkowej - OpenLEX

Morawski Wojciech, Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w trybie art. 33d-33g ordynacji podatkowej

Artykuły
Opublikowano: PP 2007/4/30-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych w trybie art. 33d-33g ordynacji podatkowej

Z dniem 1 września 2005 r. wprowadzono możliwość wykonania decyzji o zabezpieczeniu poprzez przyjęcie przez organ podatkowy gwarancji, poręczeń, czeków, weksli, zastawu rejestrowego lub depozytu w gotówce . Instytucję tę można określić umownie jako "dobrowolne zabezpieczenie", mając jednak świadomość, że element "dobrowolności" dotyczy jedynie formy zabezpieczenia, a nie tego, czy do zabezpieczenia w ogóle dojdzie. Ma ona stanowić alternatywę dla zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Autor publikacji podjął się oceny zarówno koncepcji instytucji dobrowolnego zabezpieczenia, jak i samej regulacji prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX