Chróścielewski Wojciech, Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/4/61-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Z problematyki skuteczności norm prawa administracyjnego

1.

Jak się wydaje, jednym z czynników wywierających negatywny wpływ na stosowanie prawa w Polsce jest nadmiar jego przepisów. Na kwestię tę przed laty trafnie zwrócił uwagę M. Wyrzykowski, chociaż przyczyn owego stanu rzeczy upatrywał przede wszystkim w tzw. przepisach prawa powielaczowego . Jednak w następnych latach, w konsekwencji poglądów doktryny i jednolitej linii orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego , przepisy prawa powielaczowego straciły na znaczeniu, a ich funkcje w dużej mierze przejęły przepisy prawa powszechnie obowiązującego, bardzo często kazuistyczne. Właśnie zbyt wielka ich liczba jest, w moim odczuciu, jednym z podstawowych źródeł nieprzestrzegania prawa.

W ostatnich dwóch dekadach, mimo bardzo krytycznych głosów przedstawicieli doktryny prawniczej, zwiększa się liczba nowych, a także znowelizowanych ustaw . Nie powinno zaś ulegać najmniejszej wątpliwości, że gdyby nie elektroniczne bazy obowiązujących aktów prawnych (np. LEX czy LexPolonica), z uwagi na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX