Borowicz Adam, Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2011/6/64-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej

W ostatnich latach w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Naj-wyższego coraz częściej pojawiają się rozstrzygnięcia dotyczące wzajemnych roszczeń współwłaścicieli o zapłatę określonych sum pieniężnych w związku z tzw. korzystaniem z rzeczy wspólnej „ponad udział”, tj. w zakresie przekraczającym udział danego właściciela w prawie własności rzeczy wspólnej . Zarazem jednak, poza dwiema glosami krytycznymi dotyczącymi uchwały Sądu Najwyższego z 10 maja 2006 r. , na gruncie nauki prawa cywilnego brak jest szerszej dyskusji na temat podstaw prawnych tego rodzaju roszczeń współwłaścicieli. Niniejszy artykuł stanowi próbę podjęcia analizy zagadnień związanych ze wskazanymi roszczeniami powstającymi na gruncie stosunków między współwłaścicielami.

1.Zakres korzystania z rzeczy wspólnej przez poszczególnych współwłaścicieli

Rozważania dotyczące wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu korzystania z rzeczy wspólnej należy poprzedzić analizą treści uprawnienia współwłaścicieli do korzystania z przedmiotu współwłasności. Należy odwołać się tutaj do rozróżnienia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX