Wyzwania HR-u - OpenLEX

Słaboń Ewa, Wyzwania HR-u

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2019/8/32-33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyzwania HR-u

Globalizacja, rosnąca konkurencja oraz dynamiczne otoczenie wymuszają na organizacjach, które dążą do osiągnięcia sukcesu, rozmaite strategie odnajdywania się w środowisku obfitującym w szereg zjawisk. W dobie nieustannego rozwoju na znaczeniu zyskują także działy HR, wobec których oczekiwania są obecnie znacznie wyższe i wykraczają poza konieczność prowadzenia rutynowych czynności administracyjnych, szkoleń czy rekrutacji. W dojrzałych organizacjach, w których HR-owiec wspiera kluczowe osoby, koniecznymi (a nie tylko pożądanymi) kompetencjami są znajomość funkcjonowania innych działów firmy oraz wiedza na temat funkcjonowania rynku. Trudno sobie wyobrazić, żeby efektywny dział HR nie interesował się problemami występującymi w innych zespołach pracowniczych, nie znał aktualnych wyzwań rynku pracy czy też nie orientował się, jakie możliwości i zagrożenia stwarza otoczenie, w którym firma funkcjonuje. Otwartość HR-u, kontaktowość, ciekawość, rozmowy z ludźmi stanowią te podstawowe cechy,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX