Zbrojewski Adrian, Wypowiedzenie umowy kredytu pod warunkiem

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/11/32-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wypowiedzenie umowy kredytu pod warunkiem

W ostatnich latach doszło do wykształcenia się praktyki wypowiadania przez banki umów kredytu z zastrzeżeniem warunku odnoszącego się do spłaty wymagalnego zadłużenia przez kredytobiorcę. Dopuszczalność tego rodzaju wypowiedzeń była przedmiotem przeciwstawnych rozstrzygnięć orzecznictwa. Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie poglądów orzeczniczych i doktrynalnych dotyczących warunkowego wypowiedzenia umowy kredytu oraz przedstawienie oceny jego dopuszczalności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX