Wynagrodzenie za bezprawne umieszczenie i korzystanie z urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości - OpenLEX

Nowakowski Michał, Wynagrodzenie za bezprawne umieszczenie i korzystanie z urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/5/35-41
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie za bezprawne umieszczenie i korzystanie z urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości

Niniejszy artykuł porusza problem doboru właściwej podstawy prawnej w celu domagania się roszczenia za bezprawne posadowienie i korzystanie z elementów infrastruktury przesyłowej na cudzej nieruchomości w okresie sprzed wejścia w życie przepisów wprowadzających do Kodeksu cywilnego służebność przesyłu. Mimo ustalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, dopuszczającej stosowanie art. 224 i n. k.c. bez względu na czas bezprawnej ingerencji w cudzą nieruchomość, w nauce prawa wskazuje się na istotne powody, które sprzeciwiają się przyjętej wykładni. Alternatywnym rozwiązaniem pozostaje art. 415 k.c., którego zastosowanie wiąże się z jednej strony z koniecznością spełnienia dodatkowych przesłanek, jednakże z drugiej strony pozwala także na uzyskanie szerszej ochrony prawnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX