Nadobnik Aleksandra, Wynagrodzenie pełnomocnika w przypadku współuczestnictwa formalnego po stronie przegrywające

Artykuły
Opublikowano: PPC 2019/4/521-531
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie pełnomocnika w przypadku współuczestnictwa formalnego po stronie przegrywające

Słowa kluczowe: współuczestnictwo formalne, koszty procesu, wynagrodzenie pełnomocnika

1. Współuczestnictwo formalne ma miejsce, gdy kilka osób w jednej sprawie występuje w roli powodów lub pozwanych, a przedmiot sporu stanowią roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Właściwość sądu musi być uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jak też dla wszystkich wspólnie (art. 72 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego ). W takim przypadku dochodzi do wspólnego rozpoznania w jednym procesie kilku samodzielnych, podobnych spraw, ale niewykazujących między sobą więzi prawnej .

Takie połączenie roszczeń różnych podmiotów powoduje, że dla żądania lub zobowiązania każdego współuczestnika występuje inna wartość przedmiotu sporu. Tyle jest różnych przedmiotów sporu, ilu jest współuczestników formalnych . Dopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia odnosi się do każdego ze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX