Tomaszewska Barbara, Wynagrodzenie nauczycieli

Artykuły
Opublikowano: Dyr.Szkoły 2021/12/34-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wynagrodzenie nauczycieli

Jednym z elementów definiujących stosunek pracy jest wynagrodzenie. To, które otrzymują nauczyciele, poza wynagrodzeniem zasadniczym obejmuje także kilka innych składników, w szczególności dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy, jak odprawy, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenie na start.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX