Wyłączenie z opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości przysługujące gminie - OpenLEX

Popławski Mariusz, Wyłączenie z opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości przysługujące gminie

Artykuły
Opublikowano: FK 2011/3/32-35
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie z opodatkowania w podatku rolnym i od nieruchomości przysługujące gminie

Gminy są beneficjentami m.in. podatków rolnego i od nieruchomości. Zasadne jest więc wyłączenie ich z podatku rolnego. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z sytuacją, w której ten sam podmiot byłby jednocześnie podatnikiem i wierzycielem podatkowym. Z tego względu poważne zastrzeżenia budzą rozwiązania występujące w podatku od nieruchomości, gdzie nie ma przepisów, na podstawie których gmina byłaby podmiotowo wyłączona z opodatkowania. Celem niniejszego opracowania jest poddanie analizie przepisów wprowadzających wyłączenie podmiotowe w podatku rolnym i wyłączenie przedmiotowe w podatku od nieruchomości, z których korzysta gmina.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX