Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kontekście aktualizacji ewidencji gruntów i budynków - OpenLEX

Felcenloben Dariusz, Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kontekście aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/4/61-68
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kontekście aktualizacji ewidencji gruntów i budynków

Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia procedury mającej zastosowanie w procesie wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kontekście potrzeby aktualizacji zapisów ewidencji gruntów i budynków, stanowiących podstawę ustalenia wymiaru i rodzaju opodatkowania gruntów. Zaproponowana procedura wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej ma służyć zapewnieniu gminom możliwości terminowego i właściwego naliczania należnego podatku od nieruchomości, stanowiącego ich dochód własny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX