Hanusz Antoni, Wyłączenia, zwolnienia i ulgi w podatkach rolnym i leśnym

Artykuły
Opublikowano: FK 2006/6/31-40
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyłączenia, zwolnienia i ulgi w podatkach rolnym i leśnym

W niniejszym opracowaniu zwróciłem uwagę na takie elementy konstrukcji podatków rolnego i leśnego, jak wyłączenia i zwolnienia, gdyż, moim zdaniem, problematyka ta jest w literaturze przedmiotu niedoceniana. Zwykle uznaje się bowiem, że rozróżnienie wyłączeń i zwolnień ma jedynie znaczenie dogmatyczne. Tymczasem wyraźna dystynkcja pomiędzy tymi dwiema instytucjami prawnymi nie tylko decyduje o poprawności konstrukcyjnej i spójności systemu dochodów publicznych, ale może mieć także poważne konsekwencje praktyczne. W wielu przypadkach wybór przez ustawodawcę konstrukcji zwolnienia bądź wyłączenia ma wpływ na proces wykładni i stosowania prawa, gdyż decyduje o określeniu rzeczywistego zakresu podmiotowego i przedmiotowego poszczególnych podatków.

Podatek rolny

1.

Wymiar brutto podatku rolnego może ulec obniżeniu na skutek stosowania wielu wyłączeń, zwolnień i ulg występujących w tym podatku. Nawiązują one w większości do przedmiotu opodatkowania podatkiem rolnym, którym są grunty sklasyfikowane w ewidencji...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX