Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych - OpenLEX

Janicki Tomasz, Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Artykuły
Opublikowano: PP 2017/1/7-8
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Udostępnianie pracownikom – w szczególności kadrze zarządzającej – składników majątkowych (telefonów, samochodów, sprzętu informatycznego) należących do pracodawcy również do celów prywatnych, jest obecnie praktyką powszechną i akceptowaną. Korzystając nieodpłatnie z tak udostępnionego sprzętu pracownicy niewątpliwie uzyskują korzyść majątkową, noszącą cechy przychodu podlegającego opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej jako u.p.d.o.f. Jak można się domyślać, opodatkowanie tak uzyskiwanego przychodu – szczególnie widoczne na tle udostępnienia do prywatnego wykorzystania samochodów służbowych – wywoływało wątpliwości wśród podatników i płatników, w szczególności w zakresie sposobu określania wysokości uzyskiwanego przychodu.

Do 31.12.2014 r. organy podatkowe w wydawanych interpretacjach prezentowały m.in. stanowisko, z którego wynikało, że wartość świadczenia, jakie otrzymuje pracownik z tytułu takiego użytkowania,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX