Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie w postępowaniu cywilnym - OpenLEX

Derlatka Joanna, Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie w postępowaniu cywilnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/7-8/121-135
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykorzystanie dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie w postępowaniu cywilnym

Słowa kluczowe: opinia biegłego, zasada bezpośredniości, zasada kontradyktoryjności, wiadomości specjalne, wyłączenie biegłego

1.Wprowadzenie

Postępowanie cywilne podporządkowane jest wymogom zasady bezpośredniości. Zasada ta doznaje jedynie nielicznych wyjątków, wymienionych enumeratywnie w przepisach procesowych. Wymaga ona, aby postępowanie dowodowe odbywało się przed sądem orzekającym, czyli sądem, który wydaje rozstrzygnięcie w sprawie. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie dopuszczalności wykorzystania dowodu z opinii biegłego sporządzonej w postępowaniu cywilnym w innej sprawie. Tytułowy problem ma istotne znaczenie w praktyce oraz stanowi przedmiot wypowiedzi judykatury. Najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wyrok z 31.05.2017 r., III UK 133/16 , pozwala również na podjęcie próby skonstruowania przesłanek dopuszczalności dowodu z opinii biegłego sporządzonej w innej sprawie.

Dopuszczalność wykorzystania raz sporządzonej opinii biegłego na potrzeby innej sprawy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX