Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/5/118-126
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonywanie zadań jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym z perspektywy plural policing

1.Wprowadzenie

Tematyka pluralizacji zadań policyjnych omawiana jest w literaturze europejskiej od co najmniej kilkunastu lat. Większość opracowań dotyczy jednak analizy prowadzonej z perspektywy rozwiniętych krajów Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Ponadto obecnie coraz częściej mówi się o pluralizacji zadań policyjnych w związku z ich prywatyzacją – a więc powierzaniem ich realizacji podmiotom komercyjnym, znajdującym się poza strukturami administracji publicznej. Niniejsze opracowanie ma na celu skupienie uwagi na tym zjawisku z perspektywy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego na poziomie lokalnym (gmin, powiatów i miast na prawach powiatu) oraz form wykonywania przez nie zadań w sferze bezpieczeństwa lokalnego, gdyż obowiązujące regulacje normatywne (a także konstytucyjne domniemania) wskazują, że mogą one pełnić bardzo istotną rolę w procesie zapewniania bezpieczeństwa – w szczególności poprzez koordynowanie lokalnie podejmowanych działań w tym zakresie .

Celem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?