Dominowska Joanna, Wykonanie zastępcze w umowie najmu

Artykuły
Opublikowano: PS 2013/7-8/132-143
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonanie zastępcze w umowie najmu

1.Ogólne przepisy o wykonaniu zastępczym a regulacja przy umowie najmu

W myśl art. 662 § 1 k.c. wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Kolejny art. 663 k.c. ustanawia środki ochrony i uprawnienia najemcy na wypadek niezachowania przez wynajmującego dyspozycji przepisu art. 662 § 1 k.c. Jeżeli zatem w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, czyli tzw. napraw koniecznych, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po jego bezskutecznym upływie najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Artykuł 663 k.c. wprowadza szczególną, bo niewymagającą upoważnienia sądu postać zastępczego wykonania zobowiązania wynajmującego w zakresie, o którym mowa w art. 662 § 1 k.c., czyli w zakresie napraw koniecznych. Dodatkowo dopuszczalność dokonania przez najemcę napraw nie zależy, tak jak w przypadku art. 480k.c., od pozostawania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX