Budner-Iwanicka Luiza, Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/4/7-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonanie budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

Opracowanie przedstawia sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2021 r. Tekst powstał na podstawie „Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.”, przedłożonego Sejmowi i Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych w czerwcu 2022 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX