Tokarz Andrzej, Wykonalność postanowienia z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego a ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2018/4/72-80
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykonalność postanowienia z art. 48 ust. 2 prawa budowlanego a ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Zagadnienia związane z procesem legalizacji samowoli budowlanych, prowadzonym w trybie określonym w przepisach art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane , na przestrzeni lat stały się przedmiotem licznych wypowiedzi przedstawicieli nauki i rozstrzygnięć sądów administracyjnych. Stosowne regulacje prawne były kilkukrotnie nowelizowane, o ich legalności wypowiadał się Trybunał Konstytucyjny , a wykładni dokonywały także sądy administracyjne .

Pierwotnie uchwalony w 1994 r. bezwzględny nakaz rozbiórki samowoli budowlanej został w 2003 r. złagodzony wprowadzeniem możliwości zalegalizowania inwestycji zrealizowanej bez wymaganego pozwolenia na budowę. Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw nadano nowe brzmienie art. 48p.b., co umożliwiło organom nadzoru budowlanego wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w drodze postanowienia, w którym ustalano wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakładano...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX