Drozd Andrzej, Wykładnia w zgodzie z Konstytucją w dziedzinie prawa pracy

Artykuły
Opublikowano: PS 2010/2/5-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykładnia w zgodzie z Konstytucją w dziedzinie prawa pracy

1.Pojęcie wykładni w zgodzie z Konstytucją w dziedzinie prawa pracy

Konstytucja nie posługuje się pojęciem „wykładnia w zgodzie z Konstytucją” . Jest to pojęcie języka prawniczego używane w literaturze na oznaczenie techniki interpretacyjnej wykorzystującej do odtworzenia normy prawnej zarówno przepisy ustawowe (lub zawarte w aktach niższej rangi), jak i przepisy konstytucyjne. Według Trybunału Konstytucyjnego dyrektywa wykładni w zgodzie z Konstytucją oznacza przede wszystkim, „że spośród kilku możliwych znaczeń przepisu ustalonych za pośrednictwem reguł wykładni, poszukiwany powinien być zawsze taki sens normatywny, który pozwala na uzgodnienie przepisu z konstytucją” . Nauka prawa nie posługuje się jednak omawianym pojęciem w sposób jednolity . Część autorów uznaje, że wykładnia w zgodzie z Konstytucją nie mieści się w pojęciu jej bezpośredniego stosowania . Inni natomiast uznają omawiane pojęcie nie za odrębne, lecz podrzędne względem bezpośredniego stosowania Konstytucji . Dodatkowo w piśmiennictwie pojawiają się różne terminy używane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX