Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek do dyskusji - OpenLEX

Jabłońska Paulina, Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek do dyskusji

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/7-8/134-145
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wykładnia prokonstytucyjna w procesie sądowego stosowania prawa – przyczynek do dyskusji

1. Po upływie ponad dwudziestu lat od wejścia w życie obowiązującej Konstytucji obowiązek jej stosowania nie budzi już raczej kontrowersji. Wiele wątpliwości wywołuje jednak nadal pytanie o sposób wykonania tego obowiązku. Niejasna pozostaje zwłaszcza metodyka wykorzystania Konstytucji w procesie sądowego stosowania prawa. Jednym z kluczowych zagadnień w tym zakresie jest problematyka prokonstytucyjnej wykładni rozumianej jako proces interpretacji aktów normatywnych z uwzględnieniem norm, zasad i wartości konstytucyjnych . Praktyka jej stosowania wciąż wywołuje wiele pytań i wątpliwości. Trudności rodzi zwłaszcza precyzyjna rekonstrukcja zakresu zastosowania tego rodzaju wykładni, co wpływa z kolei na skuteczność jej stosowania.

Kompleksowe omówienie problematyki wykładni prokonstytucyjnej w sądowym procesie stosowania prawa, choć bez wątpienia potrzebne, istotnie przekracza ramy tego artykułu. Z tego powodu w przedstawionych rozważaniach zasadniczo koncentruję się na dwóch kwestiach....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX