Nowicki Krzysztof, Wyjątki od zasady bezpośredniości w procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PS 2009/9/114-124
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyjątki od zasady bezpośredniości w procesie karnym

1.

Zasada bezpośredniości jest jedną z naczelnych zasad polskiego procesu karnego, która reguluje postępowanie dowodowe. Nie jest ona bezpośrednio wyrażona ani w dziale I k.p.k. (Przepisy wstępne), ani w dziale V k.p.k. (Dowody). Zasada ta ma jednak oczywistą podstawę w wielu przepisach, które dają pierwszeństwo bezpośredniemu przeprowadzaniu dowodów, a pośrednie ich przeprowadzanie traktują jako sytuacje wyjątkowe. W literaturze określa się ją między innymi jako dyrektywę, w myśl której organy procesowe powinny opierać swe ustalenia faktyczne w miarę możliwości na dowodach pierwotnych, unikając zwłaszcza zastępowania dowodów pierwotnych przez pochodne . Do dowodów pierwotnych zalicza się źródła dowodowe, które miały bezpośredni kontakt z faktem mającym znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, np. oryginał dokumentu bądź też relacja świadka, który był bezpośrednim obserwatorem okoliczności wykazywanych w toku procesu. Do dowodów pośrednich można między innymi zaliczyć kopię dokumentu bądź...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX