Kucharczyk Mariusz, Wyjaśnienia podejrzanego nieuznanego za świadka koronnego

Artykuły
Opublikowano: PiP 2006/7/65-77
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wyjaśnienia podejrzanego nieuznanego za świadka koronnego

Ustawą z 25 VI 1997 o świadku koronnym została wprowadzona do polskiego procesu karnego instytucja świadka koronnego, która nigdy wcześniej w Polsce nie była stosowana . Początkowo zamierzeniem ustawodawcy było wprowadzenie tej instytucji na okres 3 lat w celu praktycznego jej sprawdzenia w zwalczaniu przestępczości , jednak ustawą z 6 XII 2000 r. przedłużono obowiązywanie ustawy do dnia 1 IX 2006. Wobec tego należy uznać, że obecnie ta instytucja ma charakter czasowy, jednak należy spodziewać się, że ustawa dotycząca świadka koronnego wprowadzi już na stałe tę nader ważną instytucję w polskiej procedurze karnej, która służy przede wszystkim zwalczaniu zorganizowanej przestępczości . Sama instytucja ma angielski rodowód , chociaż obecnie wykorzystywana jest w wielu krajach, i to nie tylko europejskich . Trzeba zwrócić uwagę na to, że "świadek koronny" wywołuje w doktrynie wiele wątpliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o zgodność z Konstytucją, europejskimi standardami praw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX