Lipiński Aleksander, Wygaśnięcie koncesji w Prawie geologicznym i górniczym

Artykuły
Opublikowano: PPP 2023/9/58-72
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wygaśnięcie koncesji w Prawie geologicznym i górniczym

Słowa kluczowe: koncesja w Prawie geologicznym i górniczym, przesłanki i tryb wygaśnięcia koncesji w Prawie geologicznym i górniczym

1.Wprowadzenie

Koncesja jest najbardziej restrykcyjną formą reglamentacji działalności gospodarczej o szczególnym znaczeniu dla państwa, co dotyczy również geologii i górnictwa. Nic więc dziwnego, że przesłanki zarówno uzyskania koncesji, jak i utraty jej mocy są przedmiotem regulacji prawnych o charakterze szczególnym w stosunku do wymagań kształtujących ogólne postępowanie administracyjne. Jednym ze sposobów utraty mocy koncesji w Prawie geologicznym i górniczym jest jej wygaśnięcie. Analiza wymagań dotyczących tego zagadnienia jest jednak źródłem licznych wątpliwości. Celem artykułu jest omówienie przesłanek wspomnianego wygaśnięcia, z uwzględnieniem praktyki sądowoadministracyjnej.

2.Koncesja w Prawie geologicznym i górniczym

De lege lata przedmiotem koncesji na wykonywanie działalności stanowiącej przedmiot wspomnianej ustawy jest:

poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin wymienionych w art. 10 ust. 1p.g.g....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX