Kwietko-Bębnowski Marek, Wydatki związane z pojazdami samochodowymi a VAT - wyrok WSA w Olsztynie z 17.03.2016 r.

Artykuły
Opublikowano: PP 2016/6/44-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wydatki związane z pojazdami samochodowymi a VAT - wyrok WSA w Olsztynie z 17.03.2016 r.

Materialną podstawą do pełnego prawa do odliczenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, według art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej jako u.p.t.u., jest konstrukcja pojazdu, a nie wpis w dowodzie rejestracyjnym, który tylko potwierdza, zgodnie z art. 86a ust. 10 pkt 1 tej ustawy, że pojazd spełnia określone wymogi konstrukcyjne, zawarte w jej art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX