Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego - OpenLEX

Rabiej Urszula, Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: FK 2015/10/32-42
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wydatki na kształcenie specjalne w budżetach jednostek samorządu terytorialnego

Artykuł jest poświęcony zmianom związanym z nową regulacją prawną, która wymaga korekty w podejściu do planowania wydatków finansowanych częścią oświatową subwencji ogólnej poprzez ujmowanie w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków na kształcenie specjalne w wysokości nie mniejszej niż kwota wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe zostały zobowiązane do dokonania stosownych zmian w terminie do 31.03.2015 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX