Cieślak Beata, Wybrane zagadnienia uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/6/31-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury

Artykuł dotyczy obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz prokury. W pierwszej kolejności Autorka omówiła wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa lub prokury w sytuacji występowania kilku podmiotów, zarówno po stronie mocodawców, jak i umocowanych. Następnie przeanalizowała obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa substytucyjnego oraz od upoważnienia do zastępowania udzielanego aplikantowi przez zawodowego pełnomocnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX