Synowiec Michał, Wybrane zagadnienia prowadzenia działalności przez dostawcę świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/3/38-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane zagadnienia prowadzenia działalności przez dostawcę świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Celem niniejszego artykułu jest omówienie wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się na kanwie przepisów regulujących zasady świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (Account Information Service – AIS) przez podmioty mające status dostawcy świadczącego wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP). Szczegółowej analizie poddane zostały zagadnienia dotyczące obowiązków informacyjnych leżących po stronie AISP w związku z zawarciem z użytkownikiem umowy w przedmiocie świadczenia usługi AIS oraz możliwości prowadzenia przez rzeczoną kategorię dostawców działalności z wykorzystaniem outsourcingu . Przedmiotowe kwestie pozostają kluczowe pod kątem praktycznego określenia ram prawnych, w których AISP powinien poruszać się w związku z nawiązaniem relacji umownych z użytkownikiem, oraz ustalenia, po pierwsze, czy AISP zważywszy na prowadzoną przez siebie działalność, mają uprawnienia do powierzenia pewnych czynności na rzecz podmiotów trzecich, w tym świadczenia usług za pośrednictwem agentów; po drugie, zdeterminowania otoczenia regulacyjnego, które miałoby ustanawiać zasady takiego outsourcingu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX