Jasiakiewicz Marek, Wybrane problemy stosowania art. 64 k.c. do uchwał przymusowych niepodjętych przez zgromadzenie wspólników spółki kapitałowej

Artykuły
Opublikowano: PPH 2014/10/45-48
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane problemy stosowania art. 64 k.c. do uchwał przymusowych niepodjętych przez zgromadzenie wspólników spółki kapitałowej

Podstawę prawną obowiązku podjęcia uchwały przymusowej przez spółkę kapitałową stanowią przepisy ustawy (obowiązek ex lege, np. art. 624 kodeksu spółek handlowych , art. 14 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji ). Należy dopuścić stosowanie art. 64 kodeksu cywilnego wobec spółki kapitałowej w przypadku naruszenia przez nią tych przepisów. Dlatego oświadczenie woli spółki kapitałowej w związku z niepodjęciem uchwały przymusowej (pomimo obowiązku wynikającego ex lege) może zostać zastąpione wyrokiem zastępczym sądu cywilnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX