Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego - OpenLEX

Lewandowicz Maria, Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2017/8/14-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybrane aspekty nowelizacji ustawy o grach hazardowych w świetle prawa unijnego

Dnia 1.04.2017 r. weszła w życie ustawa z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw . Zainicjowane w niej zmiany dotyczące reorganizacji funkcjonowania rynku hazardowego w Polsce mają najwyższy, od czasu uchwalenia ustawy z 29.07.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych , potencjał minimalizacji negatywnych zjawisk społecznych związanych z hazardem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX