Kischel Uwe, Wybór sędziów niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu porównawczym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/9/67-87
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybór sędziów niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w ujęciu porównawczym

* W oryginale Party, pope, and politics? The election of German Constitutional Court Justices in comparative perspective, International Journal of Constitutional Law 2013, nr 4, s. 962–980. Artykuł w tłumaczeniu na język polski opublikowany za zgodą Oxford University Press oraz New York University School of Law.

1.Wprowadzenie

O wyborze sędziów niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht, dalej: BVerfG) mówi się, że jest „mniej demokratyczny niż wybór papieża” . Jak to często bywa, w każdej mocno przesadzonej opinii tkwi ziarnko prawdy. W niemieckim systemie prawnym wybory do Trybunału Konstytucyjnego mają wyjątkowy charakter, ponieważ ich główne zasady nie są wyraźnie określone przez zbiór norm prawnych, a raczej przez kolejne poziomy zasad o malejącej mocy wiążącej, wśród których najbardziej nieformalne zwyczaje uzyskały największe znaczenie. Ten skomplikowany system jest poddawany drobiazgowej krytyce: znajduje się on pod dużym wpływem partii politycznych, a wręcz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX