Gurdek Magdalena, Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2015/7-8/170-179
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wybór radnego na wójta a zakaz łączenia funkcji wójta z członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego

Zakaz łączenia mandatu radnego z mandatem wójta, i odwrotnie, jest w obecnym stanie prawnym niemal dla każdego rzeczą oczywistą. Cały problem polega na tym, że nie został on wyrażony expressis verbis w żadnym przepisie, nawet w przepisach ustanawiających zakazy łączenia mandatu radnego z innymi funkcjami lub mandatami. Nie istnieje również przepis zabraniający łączenia mandatu wójta z mandatem radnego. Nie oznacza to oczywiście, że zakaz ten nie jest przewidziany prawem. Otóż wynika on pośrednio z dwóch przepisów – jeden z nich adresowany jest do radnych (art. 383 § 1 pkt 6 kodeksu wyborczego ), drugi do wójtów, a ściślej mówiąc do osób pełniących funkcje wójtów (art. 27 pkt 2 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym ). W myśl pierwszego mandat radnego wygasa wskutek wyboru radnego na wójta, a więc wskutek nabycia mandatu wójta. Jak widać, nie jest to przepis, który zakazuje łączenia tych dwóch mandatów, lecz określa skutki takiego połączenia. Już samo jego umiejscowienie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy