Wybór czynnika społecznego w postępowaniu sądowym na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - raport z badań - OpenLEX

Ruszewski Jarosław, Sitniewski Piotr Marek, Wybór czynnika społecznego w postępowaniu sądowym na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - raport z badań

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/10/73-85
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Wybór czynnika społecznego w postępowaniu sądowym na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku - raport z badań

W artykule autorzy poddają analizie sytuację prawno-faktyczną instytucji ławnika w polskim wymiarze sprawiedliwości. Analizie posłużyły wyniki przeprowadzonych przez nich badań, których celem był monitoring praktyki powoływania przez rady gminy ławników na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Uzupełnieniem pracy badawczej były działania upowszechniające informacje na temat instytucji ławnika, przysługujących mu praw oraz obowiązków. W artykule autorzy dokonują analizy przepisów i orzecznictwa oraz opinii trzech grup docelowych: sędziów, ławników i radnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX