Kozłowska Małgorzata, Wskazania dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/10/113-141
Autor:
Rodzaj: artykuł

Wskazania dotyczące prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi

Streszczenie

Z założenia Autorki opracowanie ma charakter metodyczny i jest przeznaczone dla prokuratorów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących handlu ludźmi. Zawiera omówienie wszystkich niezbędnych regulacji prawnych rozproszonych po różnych aktach prawnych, a także ujęcie różnych problemów praktycznych w sposób chronologiczny, wynikający z prowadzenia postępowania, począwszy od identyfikacji pokrzywdzonego i legalizacji pobytu w Polsce, przez zapewnienie mu ochrony i wsparcia w formie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej i psychologicznej, po realizację jego interesów w postępowaniu sądowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX